Chúng tôi đã có nhà của mình trên thị trường với Vị trí Thực tế và chỉ sau 3 lần xem ngôi nhà đã được BÁN !! Và chúng tôi đã nhận được mức giá mà chúng tôi muốn. Khi bán một ngôi nhà, chủ sở hữu sẽ được định giá thực tế và đảm bảo rằng người đại diện mà bạn chọn biết công cụ của họ. Lời khuyên của tôi cho bất kỳ ai đang cân nhắc việc bán nhà của bạn là họ phải cảm thấy thoải mái với sự lựa chọn đại lý của họ. Vợ tôi và tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu Real Homes cho bất kỳ ai trong tương lai, những người đang cố gắng quyết định giữa các đại lý.

Andrew David

We have been extremely pleased with your attentiveness, communication, honesty and advice throughout the entire process. Selling a house is a stressful occurrence for anyone and you have helped to make it as smooth as possible for us. We feel that you truly go beyond the general duties of a real estate agent with thorough follow ups, reporting and always being ‘on top’ of potential buyers.

James William

In a very difficult market, it took a lot of patience and persistence on your part, we very much appreciate all that you have done for us. You were always there and followed up on every detail and any queries we had during the process you were always helpful, professional and handled the situation with a smile.